Priprema za testove

Priprema za test omogućava studentima da se pripreme za ispite na univerzitetu ili prijemne ispite. Priprema može da bude na predavanjima ili individualna. Pregledajte opcije u nastavku da biste pronašli odgovarajuću opciju za pripremu testa.
PrepScholar nudi pristupačne pripremne kurseve za SAT, ACT, GRE i GMAT. Njihov program prilagođava učenje sposobnostima i nedostacima studenata. Njihovi kursevi su strateški i naučno napravljeni za obuku studenata upravo u onim oblastima koje odgovaraju njihovim sposobnostima.
PrepExpert nudi šestonedeljni onlajn kurs za pripremu studenata za SAT ili ACT ispite. Njihove kurseve vode predavači koji su među 1% najboljih u svetu i ako se rezultat SAT ispita studenta ne poboljša za 200 poena ili rezultat ACT ispita za četiri poena nakon završetka, nudi se potpuni povraćaj sredstava. Polaznici njihovih kurseva su osvojili školarine za koledže u vrednosti od više od 100 miliona.