University of Trento The Department of Industrial Engineering

Uvod

Одељење обавља истраживање, обуку и наставу у областима индустријског инжењерства, посебно у области механике, мехатронике, материјала за инжењеринг, електронских и микро-електроничких система, менаџерских информационих система и метода и модела оптимизације за подршку доношењу одлука.

Циљеви истраживања одељења односе се на структуру материјала; њихове карактеристике и апликације; нови материјали и технологије; системи аутоматизације процеса и машине; производња и складиштење енергије; дизајн и имплементација механичких / електронских интегрисаних уређаја, са специфичним функцијама у иновативним апликацијама; оптимизација производа и процеса.

Одељење сарађује са различитим националним и међународним истраживачким институцијама, а ради се и на основним и примењеним истраживачким пројектима, са јаком везом са индустријским светом.

Lokacije

  • DII - Department of Industrial Engineering via Sommarive, 38123, Povo

Pitanja